Uppletande för tävling och aktivering - 28 december

UPPLETANDE FÖR TÄVLING OCH AKTIVERING, Instruktör Carina Dahl, 2 ggr, 6 deltagare, tisdag 28 och onsdag 29 december kl. 10.00-12.00

Pris: 800 kronor

Sista anmälningsdag: den 14 december

Detta är kursen för dig som vill lära din hund uppletande, dvs. att hunden med luktsinnet ska hitta och apportera föremål utlagda i naturen. Kursen kommer att hållas utomhus och inomhus. Inga särskilda förkunskaper krävs, men hunden bör kunna vara lös.

Valpkurs - 15 februari

VALPKURS, instruktör Lovisa Adolfsson, 6 ggr, 6 deltagare, tisdagar 9.00 - 10.15, kursstart den 15 februari

 – övriga datum: 22/2, 8/3, 15/3, 22/3 och 29/3

Pris: 1500 kronor

Sista anmälningsdag den 1 februari

Kursen vänder sig till dig som har en valp som är ca 3 –6 månader gammal vid kursstarten. På kursen får du lära dig hur du kan lägga grunden för en bra relation med din hund, byggd på glädje och harmoni. Du får lära dig olika övningar och lekar som stärker din relation med hunden. Kursen omfattar både teori och praktik och det förutsätts att du tränar med din hund mellan kurstillfällena och efter kursens slut. Under kursen tränas bl.a.

-          kontakt

-          sitt

-          gå fint i koppel

-          inkallning

-          enklare spår- och sökövningar

Kursen kommer huvudsakligen att hållas utomhus, men vissa pass kan vara inomhus.

Vardagslydnadskurs - 15 februari

VARDAGSLYDNAD, instruktör Lovisa Adolfsson, 6 ggr, 6 deltagare, tisdagar 10.30 - 11.15, kursstart den 15 februari

 – övriga datum: 22/2, 8/3, 15/3, 22/3 och 29/3

Pris: 1500 kronor

Sista anmälningsdag den 1 februari

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ca 6 månader vid kursstarten. Kursen bygger på samma principer som valpkursen. Genom övningar och lekar stärker vi relationen med hunden, samtidigt som vi börjar ställa krav på lydnad i vardagssituationer. Det är en fördel att ha gått en valpkurs tidigare, men det är inte ett krav för deltagandet. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt, ligg

-                           stanna kvar

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Kursen kommer huvudsakligen att hållas utomhus men vissa pass kan vara inomhus.

Vardagslydnadskurs - 7 mars

VARDAGSLYDNAD, instruktör Helena Holmström, 6 ggr, 6 deltagare, måndagar, 18.00 - 19.30, kursstart den 7 mars

 – övriga datum: 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 7/4 (obs! sista gången är en torsdag)

Pris: 1800 kronor

Sista anmälningsdag den 22 februari

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ca 6 månader vid kursstarten. Kursen bygger på samma principer som valpkursen. Genom övningar och lekar stärker vi relationen med hunden, samtidigt som vi börjar ställa krav på lydnad i vardagssituationer. Det är en fördel att ha gått en valpkurs tidigare, men det är inte ett krav för deltagandet. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt, ligg

-                           stanna kvar

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Kursen kommer i huvudsak att hållas utomhus men vissa pass kan vara inomhus.

Vardagslydnadskurs - 13 mars

VARDAGSLYDNAD, instruktör Lena Dahlström, hjälpinstruktör Anki Grahn, 6 ggr, 6 deltagare, söndagar, 11.00 - 13.00, kursstart den 13 mars

 – övriga datum: 20/3, 27/3, 24/4, 1/5 och 7/5 (obs! sista gången är en lördag)

Pris: 2000 kronor

Sista anmälningsdag den 7 mars

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ca 6 månader vid kursstarten. Kursen bygger på samma principer som valpkursen. Genom övningar och lekar stärker vi relationen med hunden, samtidigt som vi börjar ställa krav på lydnad i vardagssituationer. Det är en fördel att ha gått en valpkurs tidigare, men det är inte ett krav för deltagandet. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt, ligg

-                           stanna kvar

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Kursen kommer att hållas utomhus.

Nybörjarkurs i rallylydnad - 21 mars

NYBÖRJARKURS I RALLYLYDNAD, instruktör Aase Tronstad, 5 ggr, 6 deltagare, måndagar 18.30 - 20.00, kursstart den 21 mars.

 – övriga datum: 28/3, 4/4, 25/4, 2/5

Pris: 1500 kronor

Sista anmälningsdag den 7 mars

På denna kurs får du lära dig grunderna i hundsporten rallylydnad. Under kursen får du lära dig samtliga moment som ingår i nybörjarklassen.  Det är en fördel om du har gått en vardagslydnadskurs och hunden är van att samarbeta med dig även i närvaro av andra hundar. Kursen kommer huvudsakligen att hållas utomhus, men teoripass kommer att hållas inomhus.

Förberedande kurs i tävlingslydnad - 21 mars

FÖRBEREDANDE KURS I TÄVLINGSLYDNAD, instruktör Ylva Helgöstam, 5 ggr, 6 deltagare, måndagar 18.00 - 19.30, kursstart den 21 mars

-          övriga tillfällen 28/3, 4/4, 25/4, 2/5

Pris: 1500

Sista anmälningsdag den 7 mars

Denna kurs vänder sig till dig som har en ambition att utveckla din och hundens kunskaper för att kunna tävla i tävlingslydnad och i bruksgrenarnas lydnadsmoment. Det är en fördel om du gått en valpkurs och/eller vardagslydnadskurs, men det är inte ett krav. Du bör dock ha god kontakt med din hund och en bra vardagslydnad. Kursen baseras på positiva träningsmetoder och klickerträning. I samband med anmälan ombeds du att i meddelanderutan kort redogöra för dina tidigare erfarenheter av tävlingslydnad samt hur långt du kommit och vilka mål du har.  

Nybörjarkurs i agility - 23 mars

NYBÖRJARKURS I AGILITY, instruktör Sandra Helén, 5 ggr, 6 deltagare, onsdagar 17.00 - 18.30, kursstart den 23 mars

 – övriga datum: 30/3, 6/4, 20/4, 27/4 (obs ingen kurs den 13/4 pga. påsklov)

Pris: 1500 kronor

Sista anmälningsdag den 9 mars

På denna kurs får du lära dig grunderna i tävlingssporten agility. Hunden får lära sig att hoppa över hopphinder och springa genom tunnlar och ni får påbörja inlärningen av övriga hinder som ingår i sporten. Du får även börja lära dig att ”handla” hunden genom olika hinderkombinationer. Det är en fördel om du har gått en vardagslydnadskurs och hunden är van att samarbeta med dig även i närvaro av andra hundar. Kursen kommer att hållas helt och hållet utomhus.

Kurs i agilityhandling - 7 april

KURS I AGILITYHANDLING, instruktör Sandra Helén, 2 ggr, 5 deltagare, torsdagar 17.00 -20.00, kursstart den 7 april

 – övrigt datum: 21 april

Pris: 1200 kronor

Sista anmälningsdag den 24 mars

På denna kurs bygger vi upp en färdig bana och tränar på den. Vi kommer gå igenom olika vägval och hur man kan tänka när man väljer sin hunds väg och sitt val av handling på en bana.  I agilitysporten är fart av stor betydelse. Det är därför viktigt att hunden får tydlig information från föraren så att den kan klara av banan på så kort tid som möjligt och med så få fel som möjligt. Kursen vänder sig till ekipage som tävlar (eller avser att tävla) i blåbärsklass eller klass 1. Hunden behöver kunna jobba lös bland andra hundar samt kunna hopp och tunnlar. Banorna vi kommer köra innehåller endast hopp (däck och långhopp kan förekomma), tunnlar och slalom (slalom går att hoppa över om hunden ej lärt sig slalom än).

Fortsättningskurs i rallylydnad - 7 april

FORTSÄTTNINGSKURS I RALLYLYDNAD, instruktör Elisabeth Karlsson, 6 ggr, 6 deltagare, torsdagar 18.30 - 20.30, kursstart den 7 april

 – övriga datum: 28/4, 5/5, 19/5, 9/6, 16/6

Pris 2000 kronor

Sista anmälningsdag den 24 mars

Detta är kursen för dig som kan rallylydnadsreglerna och behärskar de moment som ingår i nybörjarklassen. På denna kurs får du lära dig momenten som ingår i fortsättningsklassen. Kursen kommer att hållas helt och hållet utomhus.

Nybörjarkurs i spår - 10 april

NYBÖRJARKURS I SPÅR, instruktör Lovisa Adolfsson, 4 ggr, 6 deltagare, söndagar 10.00 -13.00, kursstart den 10 april

 – övriga datum: 24/4, 1/5, 8/5

Pris: 2000 kronor

Sista anmälningsdag den 28 mars

Kursen syftar till att lära ut spårning enligt SBK:s regelverk för bruksgrenen spår. Vid spårning ska hunden följa ett människospår och markera föremål som lämnats i spåret av spårläggaren. Oavsett om ni är ett ekipage som avser att tävla i bruks eller om du bara vill ha spårning som hobby tillsammans med hunden är detta kursen för dig.  Kursen kommer att hållas i skogsområden inom kommunen. Det kan bli väntetider vid spårpassen, så ha gärna med stol och fika samt kläder efter väder.

Trix-kurs - 19 april

TRIX-KURS, instruktör Elisabeth Karlsson, 6 ggr, 6 deltagare, tisdagar 13.00 – 15 00, kursstart den 19 april

 – övriga datum: 26/4, 10/5, 24/5, 31/5, 7/6

Pris: 2000 kronor

Sista anmälningsdag den 29 mars

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta att utveckla relationen till din hund genom att lära den trix och konster. Det är en fördel om du har gått en valpkurs eller vardagslydnadskurs, men det är inte ett krav. Hunden får inte vara aggressiv mot andra hundar och den ska kunna fokusera på dig trots att det är andra hundar i närheten. Kursen kommer att hållas inomhus eller utomhus beroende på vädret.

Nybörjarkurs i Hoopers - 20 april

NYBÖRJARKURS I HOOPERS, instruktör Malena Englastrand, 4 ggr, 6 deltagare, onsdagar 18.00 – 20.00, kursstart den 20 april

 – övriga datum: 27/4, 4/5, 11/5

Pris: 1600 kronor

Sista anmälningsdag den 6 april

I hundsporten Hoopers ska man försöka leda hunden runt en bana med lite olika hinder på distans. Det är inga snäva svängar eller hopp och alla hundar och förare kan vara med. I nybörjarkursen får man lära sig inlärning av alla hinder samt lättare kombinationer och får se och testa en startklassbana sista gången. Vissa teoripass kan komma att hållas inomhus vid dåligt väder annars är kursen utomhus.

Valpkurs - 21 april

VALPKURS, instruktör Susanne Vikström, 6 ggr, 6 deltagare, torsdagar 18.00- 19.30, kursstart den 21 april

 övriga datum: 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 2/6

Pris: 1800

Sista anmälningsdag den 7 april

Kursen vänder sig till dig som har en valp som är ca 3 –6 månader gammal vid kursstarten. På kursen får du lära dig hur du kan lägga grunden för en bra relation med din hund, byggd på glädje och harmoni. Du får lära dig olika övningar och lekar som stärker din relation med hunden. Kursen omfattar både teori och praktik och det förutsätts att du tränar med din hund mellan kurstillfällena och efter kursens slut. Under kursen tränas bl.a.

-          kontakt

-          sitt

-          gå fint i koppel

-          inkallning

-          enklare spår- och sökövningar

Kursen kommer huvudsakligen att hållas utomhus men vissa pass kan vara inomhus.

Endagskurs i utställningshandling - 23 april

ENDAGSKURS I UTSTÄLLNINGSHANDLING, instruktör Helena Holmström, hjälpinstruktör Lollo Åkerblad, 6 deltagare, tid lördag den 23 april kl. 10.30 – 12.00

Pris: 400 kronor

Sista anmälningsdag den 9 april

I kursen ingår ett kortare teoripass med övergripande information om hur en hundutställning går till. Huvuddelen av tiden ägnar vi sen åt att träna på hur du på bästa sätt kan visa upp din hund för domaren. Teoripasset kan komma att hållas inomhus. I övrigt är kursen utomhus.

Fortsättningskurs i agility - 4 maj

FORTSÄTTNINGSKURS I AGILITY, instruktör Sandra Helén, 6 ggr, 6 deltagare, onsdagar 17.00 - 18.30, kursstart den 4 maj

 – övriga datum: 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6

Pris: 1800 kronor

Sista anmälningsdag 20 april

På denna kurs får du lära dig lite mer inom agilityn. Bland annat kommer vi gå igenom lite olika byten för att du på bästa sätt ska kunna "handla" hunden genom en bana. Vi kommer även att börja träna på lite längre mer tävlingslika agilitybanor. Vi kommer även att testa olika inlärningsmetoder för slalom, samt också kika på de olika kontaktfältshindren. Hunden ska kunna hopp och tunnlar och det är en fördel om hunden är van att samarbeta med dig även i närvaro av andra hundar. Kursen kommer att hållas helt och hållet utomhus.

Kortkurs i inkallning - 15 maj

KORTKURS I INKALLNING, instruktör Lena Dahlström, 2 ggr, 6 deltagare, söndagar, 11.00 - 13.00, kursstart den 15 maj

 – övrigt datum: 22/5

Pris: 750 kronor

Sista anmälningsdag den 1 maj

På denna kurs får du lära dig hur du ska lära din hund att komma på inkallning. Du får redskap för fortsatt träning med målet att din hund snabbt ska komma till dig när du ropar även om det är annat spännande som lockar. Kursen kommer att hållas utomhus.

Fortsättningskurs i spår - 15 maj

FORTSÄTTNINGSKURS I SPÅR, instruktör Lovisa Adolfsson, 4 ggr, 6 deltagare, söndagar 10.00 - 13.00, kursstart den 15 maj

 – övriga datum: 22/5, 29/5, 5/6

Pris: 2000 kronor

Sista anmälningsdag den 2 maj

Kursen riktar sig till förare som tränat spår en tid och som vill utveckla hundens spårande. Vid kursen kommer bl.a. följande att tas upp: spårupptag, markering av apporter, tempo och lydnad. Kursen kommer att hållas i skogsområden inom kommunen. Det kan bli väntetider vid spårpassen, så ha gärna med stol och fika samt kläder efter väder.