Under den mörka årstiden sker skotträning på lördagar. Samling sker kl. 12.15 vid klubbstugan och därefter är det skott mellan kl. 12.30-13.00.

Under den ljusa delen av året sker skotträning på tisdagar. Samling kl. 17.45 och skott mellan 18.00 och 18.30. Vid samlingen bestäms hur  veckans skotträning ska läggas upp.

Skottträning får enbart förekomma på den i förväg angivna tiden och i samband med prov. Enbart vapen från MBK får användas.

Ansvarig för skotträning är Susanne Vikström, 070-740 02 80, susanne.vikstrom@hotmail.com