Kontaktuppgifter styrelsen 
 
Ordförande 
Susanne Vikström 
E-post: ordforande@malarobk.se 
Telefon: 070-740 02 80
 
Vice Ordförande
Ann Burgaz 
Telefon: 070-326 12 63 

Sekreterare  

Aase Tronstad
Telefon: 070-422 03 05 
 
Kassör
Lollo Åkerblad
Telefon: 073-660 15 51 

Ledamöter  

Lovisa Adolfsson 
E-post:  lovan.79@outlook.com   
Telefon: 070-775 87 52
 
Erika Johansson
E-post: mariaerikajohansson75@gmail.com
Telefon:  070-453 49 42
 
Peter Glimster
E-post: linvagen34@gmail.com
Telefon: 0702-10 97 60
 
Suppleanter 
 
Emilia Rosengård
E-post: emilia-rosengard@hotmail.com   
Telefon: 072-873 43 14
 
Gunilla Wolgast
E-post: gunilla.wolgast@gmail.com
Telefon: 073-413 66 50
 
Tord Björklund
E-post: abbsalfabod@gmail.com
Telefon: 0708-11 02 75
 
Revisorer
Lars Fastling
Lena Holmgren
 
Revisorssuppleanter
Birgitta Ålund
Kjell Wallén
 
Valberedning
Carina Dahl sammankallande
Andrea Tuchten Danielsson
Helena Holmström