Kontaktuppgifter styrelsen 
 
Ordförande 
Susanne Vikström
e-post: susanne.vikstrom@hotmail.com
tel: 070 740 02 80
 
Vice Ordförande
Helena Holmström
e-post: helena.poppel@gmail.com
tel: 070 860 92 88
 
Sekreterare
Aase Tronstad
e-post: aase_tronstad@hotmail.com
tel: 070 422 03 05

Kassör

Lollo Åkerblad
e-post lollo.akerblad@telia.com
073 660 15 51-

Ledamöter 

Lovisa Adolfsson 
e-post:  lovan.79@outlook.com   
tel: 070-775 87 52
 
Peter Glimster
e-post: linvagen34@gmail.com
tel: 0702-10 97 60
 
Chaly Danckvardt
e-post: chalyengel@gmail.com
tel: 070 239 44 48
 
Suppleanter 
 
Gunilla Wolgast
E-post: gunilla.wolgast@gmail.com
Telefon: 073-413 66 50
 
Kristina Sonesson Nylin
e-post: kickienylin@gmail.com
tel: 073 656 67 17 
 
Elisabeth Palmqvist
e-post: elisabeth_palmqvist@hotmail.com
070 285 03 65
 
Revisorer
Lars Fastling
Lena Holmgren
 
Revisorssuppleanter
Birgitta Ålund
Kjell Wallén
 
Valberedning
Andrea Tuchten Danielsson, sammankallande
Malou Wallén
Gun-Britt Hansén