Styrelseprotokoll 2020

protokoll medlemsmöte 2021-12-11.pdf
137,97 Kb
bilaga 4 - inköp av agilityhinder.pdf
266,07 Kb
bilaga 3 - RUS mål 2022.pdf
192,14 Kb
bilaga 2 - inköp av kursmaterial.pdf
209,89 Kb
bilaga 1 -uppsägning samarbetee St främj.pdf
398,37 Kb
styrelseprotokoll 2021-12-09.pdf
216,82 Kb
styrelseprotokoll 2021-11-10.pdf
133,70 Kb
styrelseprotokoll 2021-10-28.pdf
239,88 Kb
bilaga - protokoll medlemsmöte 2021-01-02.docx
23,78 Kb
protokoll medlemsmötet 2021-10-02.pdf
278,29 Kb
styrelseprotokoll 2021-10-13.pdf
137,46 Kb
styrelseprotokoll 2021-10-02.pdf
110,29 Kb
Bilaga 26 augusti 21 - skotträning.pdf
208,79 Kb
styrelseprotokoll 2021-08-26.pdf
350,61 Kb
styrelseprotokoll 2021-06-09.pdf
400,08 Kb
styrelseprotokoll 20210505.pdf
128,80 Kb
2021-04-19 protokoll konstituerande styrelsemöte
110,43 Kb
2021-04-19 årsmötesprotokoll.pdf
677,19 Kb
2021-04-18 styrelseprotokoll.pdf
121,40 Kb
2021-01-21 styrelseprotokoll .pdf
246,06 Kb
2021-02-16 styrelseprotokoll.pdf
133,68 Kb
2021-03-16 styrelseprotokoll.pdf
129,69 Kb
2021-02-09 styrelseprotokoll.pdf
116,81 Kb
2021-01-21 -annoterad dagordning styrelsen.docx
60,49 Kb
2020-12-28 styrelseprotokoll extramöte 20201228.docx
58,51 Kb
bilaga 4 styrelseprotokoll 20201124.docx
13,92 Kb
bilaga 3 styrelsen 20201124.docx
13,50 Kb
bilaga 2 styrelsen 20201124.docx
12,34 Kb
bilaga 1 styrelsen 20201124.docx
12,95 Kb
styrelseprotokoll 20201124.docx
63,49 Kb
2020-10-25 medlemsmötesprotokoll .pdf
248,52 Kb
2020-10-22 bilaga roterande stugansvar - uppgifter som ingår[2991].pdf
510,21 Kb
2020-10-22 bilaga vlberedningens förslag.docx
16,13 Kb
2020-10-22 styrelseprotokoll.pdf
152,07 Kb
2020-10-22 bilaga 2 styrelsenOffert tak.pdf
235,43 Kb
2020-08-20 styrelseprotokoll.docx
63,86 Kb
2020-04-02 styrelsebeslut via nätet mötestider.docx
12,74 Kb
2020-04-02 styrelsebeslut via nätet Trädgårdsutrustning till MBK.docx
15,33 Kb
2020-04-21 bilaga 2 Styrelsens policy (2).doc
131,00 Kb
2020-04-21 bilaga 1 beslut sedan förra mötet.docx
17,32 Kb
2020-04-21 justerat styrelsemötesprotokoll.docx
61,11 Kb
2020-05-28 styrelseprotokoll.docx
65,19 Kb
styrelseprotokoll 20200222.doc
111,00 Kb
protokoll_nr_2_2020,med_bilaga.zip
37,06 Kb
protokoll_och_bilaga.zip
43,79 Kb