Medlem i SBK

Medlemsformer

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. Välj den medlemsform som passar dig! I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Medlemsavgiften är 560 kr varav förbundsavgiften är på 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Bli medlem 

För att bli medlem i Mälarö Brukshundklubb klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.membersite.se

Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem” 

Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap - Bli medlem i vänstermenyn.

Medlemskap

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 510 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

Hedersmedlem (hedersledamot)

Hedersmedlem (hedersledamot) Klubbar, distrikt och förbund kan utse hedersmedlemmar. Detta kan göras för personer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften. Medlemskapet är jämnställt med ordinarie medlemskap och aktuell instans står för hela medlemskapet. Hedersmedlem är en medlemskategori men också en titel. Läs mer här om hedersmedlem på brukshundklubben här

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SKKs medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

Frågor/information Har du några frågor kring medlemsskapet är du välkommen att höra av dig till vår medlemsservice: e-mail: kassor@malarobk.se

Adressändring Du kan själv ändra dina adressuppgifter centralt hos SBK