FRån 11 maj 2021 påbörjar MBK återigen öppen träning med träningsvärd som arrangerar någon aktivitet och som även stöttar i olika frågor koppla<de till hund och hundträning. Välkommen!