Klickerkurs 

För samtliga kurser krävs medlemskap i SBK och lokalklubben Mälarö BK, läs mer om medlemskap under "Bli Medlem.

Instruktör: Aase Tronstad

Datum: Start måndag 23/3, övriga datum: 30/3, 6/4, 27/4, 4/5, 11/5.

Tid: Kl. 19:00-20:30

Kostnad: 1700 kr

Antal deltagare: 6 ggr

Kursbeskrivning:

Detta är en kurs för dig som gått en valpkurs och/eller vardagslydnadskurs och som vill få ett
nytt verktyg i inlärningen. Hunden bör vara minst ett år gammal.
Klickerträning eller ”operant betingning”, som metoden egentligen heter, bygger på att
hunden tar egna initiativ och att vi belönar de beteenden vi vill ha. Kursen omfattar både
teori och praktik. De praktiska övningarna kommer att anpassas till deltagarnas önskemål
och kan omfatta såväl vardagslydnad som tävlingsmoment eller tricks och konster. Klicker
ingår i kursavgiften.