INFORMATION OM SKOTTRÄNING VÅREN 2019

Varje tisdag 2/4-11/6 kommer det finnas en skottvärd på plats. Samling 17:45 för det som skall delta för planering, 18:00-18:30 skotträning. 

De som vill träna skott efter 11/6 kontaktar Micahela Rasmussen, som hjälper till att planera träningen. Kontakta Mikaela, via sms, senast två dagar innan träningen.

Telefon: 076 2008510

När träning är planerad kommer information att läggas in på Träningsgrupp MBK facebooksida.

Fr.o.m oktober får skott förekomma på lördagar

kl 12.30 – 13.00.

Samling för planering av träningen sker 15 minuter före den tid som skjutningen börjar.

9895146