Kontaktuppgifter styrelsen 
 
Ordförande 
Susanne Vikström 
E-post: ordforande@malarobk.se 
Telefon: 070-7400280
 
Vice Ordförande
Ann Burgaz 
Telefon: 070-3261263 

Sekreterare  

Aase Tronstad
Telefon: 070-4220305 
 
Kassör
Lollo Åkerblad
Telefon: 073-6601551 

Ledamöter  

Sofia Wigström 
Telefon: 073-562 32 77
 
Kristina Carlstedt 
Telefon: 073-6786753 
 
Lisa Bergman
E-post: lisabergman@telia.com  
Telefon: 070-955 04 45
 
Suppleanter 
Lena Dahlström 
Telefon: 076-890 06 16 
 
Yvonne Frölander 
Telefon: 070-861 49 00
 
Emilia Rosengård
E-post: emilia-rosengard@hotmail.com   
Telefon: 072-873 43 14
 
Revisorer
Lars Fastling
Monica Åkerman
 
Revisorssuppleanter
Birgitta Ålund
Kjell Wallén
 
Valberedning
Gun-Britt Hansén sammankallande
Carina Dahl
Andrea Tuchten Danielsson