Kontaktuppgifter styrelsen 
 
Ordförande 
Susanne Vikström 
E-post: ordforande@malarobk.se 
Telefon: 070-7400280
 
Vice Ordförande
Ann Burgaz 
Telefon: 070-3261263 

Sekreterare  

Aase Tronstad
Telefon: 070-4220305 
 
Kassör
Lollo Åkerblad
Telefon: 073-6601551 

Ledamöter  

Sofia Wigström 
Telefon: 073-562 32 77
 
Kristina Carlstedt 
Telefon: 073-6786753 
 
Lena Holmgren 
Telefon: 072-219 99 02
 
Suppleanter 
Lena Dahlström 
Telefon: 076-890 06 16 
 
Yvonne Frölander 
Telefon: 070-861 49 00
 
Rutger von Scheele 
E-post: rutger@scheele.nu   
Telefon: 070-622 72 71 
 
Revisorer
Lars Fastling
Monica Åkerman
 
Revisorssuppleanter
Birgitta ålund
Kjell Wallén
 
Valberedning
Gun-Britt Hansén sammankallande
Madeleine Rönnholm
Niki Hemiklo