Hundägarutbildning (HUS)

Ansvarig: Malou Wallén
E-post: kurskansli@malarobk.se
Telefon: 070-8301598

Hundägarutbildningssektorn organiserar klubbens kursverksamhet, och ansvarar för fortbildningen av klubbens instruktörer.

Har du några frågor om våra kurser, är du välkommen att höra av dig till kurskansliet.

Kurskansli

Ansvarig: Madeleine Rönnholm och Linda Wi

Mejl: kurs@malarobk.se

Telefon: 070-4545232


Tävling (TÄS)

Ansvarig: Aase Tronstad
E-post:  
Telefon: 070-4220305

Tävlingssektorn sköter om allt som har med klubbens tävlingar att göra, och ansvarar också för utbildning av tävlingsfunktionärer.

Har du några frågor som rör vår tävlingsverksamhet, är du välkommen att höra av dig till tävlingssektorn.

Kansli
Ansvarig: Maria Ohlsson ( tävlingssektreterare )
Telefon: 08-560 431 94, 070-456 37 09

Ansvarig: Birgitta Ålund ( tävlingssekreterare )

Bruks
Ansvarig: Susanne Wikström 
E-post: ordforande@malarobk.se
Telefon: 070-7400280

Ansvarig mark: Carina Dahl

Lydnad
Ansvarig: Ewa Svensson
E-post: ewa.svenzzon@telia.com
Telefon: 08-560 209 11

Ansvarig: Tina Rosberg

Agility
Ansvarig: Sofia Wigström
E-post: wigstroms@gmail.com
Telefon: 0735623277

Rallylydnad

Ansvarig: Elisabeth Andersson ( tävlingssekreterare )

E-post: elisabeth_98@hotmail.com

Telefon: 0730454845

MBK:s övriga tävlingsfunktionärer

Domare- lydnad och bruks: Amma Ahlgren, Carina Stjernborg, Lotta Wiklander

Tävlingsledare bruks: Anna Ahlgren, Carina Stjernborg, Lotta Wiklander

Tävlingsledare lydnad: Tina Rosberg, Ewa Svenzzon, Anna Ahlgren, Carina Stjernborg, Lotta Wiklander.


Tjänstehund (TJHS)

Ansvarig: vakant

Kontaktperson räddningshund : Åsa Werngren
E-post: asawerngren@hotmail.com
Telefon: 070-3045588

 

Rasutveckling (RUS)

Rasutvecklingssektorn arrangerar klubbens mentalbeskrivningar (MH).

Ansvarig: Gun-Britt Hansén
E-post: gb.hansen@hotmail.se
Telefon: 070-3186768


Kök och stuga

Ansvarig: Lollo Åkerblad
Telefon: 


 


 


Hemsidan - www.malarobk.se

Susanne Vikström & Sofia Wigström
E-post: webmaster@malarobk.se
Telefon:


PR/Info

Ansvarig: Ann Burgaz
E-post: 
Telefon: 070-3261263

Aktivetsgruppen 
Ansvarig: Sofia Wigström

Telefon/e-post: 0735623277

 wigstroms@gmail.com