Tävlingslydnad startklass/appellklass, 30 juni

TÄVLINGSLYDNAD STARTKLASS/APPELLKLASS, instruktör Carina Dahl, 6 ggr, 6 deltagare, onsdagar 19.00 - 21.15, kursstart den 30 juni

 – övriga datum: 7 juli, 25 augusti, 8 september, 22 september, 29 september

Pris 2250 kr

Sista anmälningsdag 16 juni - FULL

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund med god grundlydnad och som vill tävla i tävlingslydnad eller någon av bruksgrenarna. Kursen kommer att gå genom de olika momenten i tävlingslydnadens startklass och bruksgrenarnas appellklass.

Det är en fördel att ha gått en kurs i förberedande tävlingslydnad. Om man inte gått en sådan kurs krävs följande förkunskaper: hunden ska kunna sitta kvar i kopplets längd, ligga vid förarens vänstra sida, följa föraren när denne går baklänges, följa föraren på vänster sida med godis/leksak, sitta ”fot” md koncentration. Hunden ska ha tränats med ”omvänt lockande” och avståndsbelöningar samt ha gjort ingångsövningar till fotpositionen.

Vardagslydnad grundkurs, 22 augusti

VARDAGSLYDNAD GRUNDKURS, instruktör Lena Dahlström, 5 ggr, 6 deltagare, söndagar 15.00 - 17.00 (förutom sista gången som är på en lördag), kursstart 22 augusti

-          övriga datum: 29 augusti, 5 september, 26 september, 2 oktober (lördag)

Pris 1800 kr

Sista anmälningsdag 8 augusti - FULL

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ca 6 månader vid kursstarten. Kursen bygger på samma principer som valpkursen. Genom övningar och lekar stärker vi relationen med hunden, samtidigt som vi börjar ställa krav på lydnad i vardagssituationer. Det är en fördel att ha gått en valpkurs tidigare, men det är inte ett krav för deltagandet. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt, ligg

-                           stanna kvar

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Valpkurs, start 23 augusti

VALPKURS, instruktör Susanne Vikström, 6 ggr, 6 deltagare, måndagar 19.00 – 20.30, kursstart 23 augusti

Pris 1700 kr

Sista anmälningsdag den 9 augusti - FULL

Kursen vänder sig till dig som har en valp som är ca 3 –6 månader gammal vid kursstarten. På kursen får du lära dig hur du kan lägga grunden för en bra relation med din hund, byggd på glädje och harmoni. Du får lära dig olika övningar och lekar som stärker din relation med hunden. Kursen omfattar både teori och praktik och det förutsätts att du tränar med din hund mellan kurstillfällena och efter kursens slut. Under kursen tränas bl.a.

-          kontakt

-          sitt

-          gå fint i koppel

-          inkallning

-          enklare spår- och sökövningar

Agility för nybörjare, 25 augusti

AGILITY FÖR NYBÖRJARE, instruktör Sandra Helén, 5 ggr, 6 deltagare, onsdagar 16.30 – 18.00, kursstart 25 augusti

Pris 1500 kr

Sista anmälningsdag 11 augusti - FULL

På denna kurs får du lära dig grunderna i tävlingssporten agility. Hunden får lära sig att hoppa över hopphinder och springa genom tunnlar och ni får påbörja inlärningen av övriga hinder som ingår i sporten. Du får lära dig att ”handla” hunden genom olika hinderkombinationer. Det är en fördel om du har gått en vardagslydnadskurs och hunden är van att samarbeta med dig även i närvaro av andra hundar.

Fortsättningskurs i vardagslydnad, 6 september

FORTSÄTTNINGSKURS VARDAGSLYDNAD, instruktör Inger Lundin, hjälpinstruktör Lollo Åkerblad, 5 ggr, 5 deltagare, måndagar 18.30 – 20.30, kursstart 6 september

Pris 1800 kr

Sista anmälningsdag 23 augusti - kursen är full men det går att anmäla som reserv

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ett år och som upplever att hunden fortfarande har svårigheter att lyda i främmande miljöer. Kursen fokuserar på att hunden ska vara följsam även i miljöer med många störningar. Kursen omfattar både teori och praktik. Innehållet kommer att anpassas efter deltagarnas önskemål och behov.

 

Rallylydnad för nybörjare, 9 september

RALLYLYDNAD FÖR NYBÖRJARE, instruktör Elisabeth Karlsson, 6 ggr, 6 deltagare, torsdagar 18.30 – 20.45, kursstart 9 september

-          övriga datum: 16 september, 30 september, 7 oktober, 21 oktober 28 oktober

Pris 2250 kr

Sista anmälningsdag 26 augusti kursen är full men det går att anmäla reserv

På denna kurs får du lära dig grunderna i hundsporten rallylydnad. Under kursen får du lära dig samtliga moment som ingår i nybörjarklassen.  Det är en fördel om du har gått en vardagslydnadskurs och hunden är van att samarbeta med dig även i närvaro av andra hundar.

Valp- och unghundskurs, 15 september, kl. 17.00

VALP- och UNGHUNDSKURS, instruktör Helena Holmström 6 ggr, 6 deltagare, onsdagar 17.00 - 18.15, kursstart 15 september

-          övriga datum: 22 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober

 Pris 1500 kr

Sista anmälningsdag den 1 september - kursen är full men det går att anmäla som reserv

Kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund som är ca 3 – 9 månader gammal vid kursstarten. På kursen får du lära dig hur du kan lägga grunden för en bra relation med din hund, byggd på glädje och harmoni. Du får lära dig olika övningar och lekar som stärker din relation med hunden. Kursen omfattar både teori och praktik och det förutsätts att du tränar med din hund mellan kurstillfällena och efter kursens slut. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Valp- och unghundskurs, 15 september, kl. 18.45

VALP- och UNGHUNDSKURS, instruktör Helena Holmström 6 ggr, 6 deltagare, onsdagar 18.45 - 20.00 kursstart 15 september

-          övriga datum: 22 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober

 Pris 1500 kr

Sista anmälningsdag den 1 september Kursen är full men det går anmäla reserv

Kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund som är ca 3 – 9 månader gammal vid kursstarten. På kursen får du lära dig hur du kan lägga grunden för en bra relation med din hund, byggd på glädje och harmoni. Du får lära dig olika övningar och lekar som stärker din relation med hunden. Kursen omfattar både teori och praktik och det förutsätts att du tränar med din hund mellan kurstillfällena och efter kursens slut. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Vardagslydnad, 29 september

VARDAGSLYDNAD GRUNDKURS, instruktör Aase Tronstad, 6 ggr, 6 deltagare, onsdagar 18.30 - 20.00, kursstart 29 september

Pris 1700

Sista anmälningsdag 15 september Kursen är full men det går att anmäla som reserv

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som är äldre än ca 6 månader vid kursstarten. Kursen bygger på samma principer som valpkursen. Genom övningar och lekar stärker vi relationen med hunden, samtidigt som vi börjar ställa krav på lydnad i vardagssituationer. Det är en fördel att ha gått en valpkurs tidigare, men det är inte ett krav för deltagandet. Under kursen tränas bl.a.

-                           kontakt

-                           sitt, ligg

-                           stanna kvar

-                           gå fint i koppel

-                           inkallning

Spårkurs - problemlösning, 10 oktober

SPÅRKURS - PROBLEMLÖSNING, instruktör Carina Dahl, 4 ggr, 4 deltagare, söndagar 10.00 - 13.00, kursstart 10 oktober

-          övriga tillfällen 24 oktober, 7 november, 21 november

Pris 2100 kr

Sista anmälningsdag 26 september - kursen är full men det går att anmäla som reserv

Kursen riktar sig till förare som tränat en tid och som vill utveckla hundens spårande. Vid kursen problem som kan uppstå vid spårningen att behandlas, t.ex. i samband med spårupptag, markering av apporter, tempo och lydnad. Kursen kommer till stor del att hållas i skogsområden inom kommunen.

Spårkurs för nybörjare, 5 december

SPÅRKURS FÖR NYBÖRJARE, instruktör Carina Dahl, 4 ggr, 6 deltagare, söndagar första tillfället 19.00 - 20.30, övriga tillfällen 10.00 - 13.00, kursstart den 5 december

-          övriga tillfällen 19 december, 9 januari, 23 januari

Pris 1850 kr

Sista anmälningsdag 21 november - kursen är full men det går att anmäla som reserv

Kursen syftar till att lära ut spårning enligt SBK:s regelverk för bruksgrenen spår. Vid spårning ska hunden följa ett människospår och markera föremål som lämnats i spåret av spårläggaren. Oavsett om ni är ett ekipage som avser att tävla i bruks eller om du bara vill ha spårning som hobby tillsammans med hunden är detta kursen för dig.  Kursen kommer till stor del att hållas i skogsområden inom kommunen. Det kan bli väntetider vid spårpassen, så ha gärna med stol och fika samt kläder efter väder.