Anmälan till MBK kurser!

Anmälan till Mälarö BK:s kurs!

För samtliga kurser krävs medlemsskap i Mälarö BK, Mälarö Hundungdom eller MALKK, läs mer om medlemskap under "Bli medlem".

Mälarö hundungdom har 25% på kursavgiften om det finns platser över på en kurs.

Är du inte medlem, så registrerar du ditt medlemskap genom att klicka på bilden

 banner_bli-medlem_476x295pxl

 

Vill du anmäla dig till fler än en kurs?
Kryssa endast i en kurs per anmälning.

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Info Covid - 19

Med anledning av corona-pandemin

I vilken omfattning och på vilket sätt kurser kommer att kunna anordnas under våren 2021 beror på utvecklingen av coronapandemin.

Under förutsättning att myndigheternas och SBK:s rekommendationer medger det planerar vi att starta verksamheten i mars. Kurserna kommer att hållas uteslutande utomhus och med max 6 deltagare.

Vi kommer att hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning. Kurserna finns beskrivna under fliken ”Kursbeskrivningar våren 2021”.

OBS! – för samtliga kurser gäller att endast en person får delta per hund, dvs. inga familjemedlemmar eller andra åskådare får vara med.