Flexibelt kursschema

Tänk på att kursschemat är flexibelt och ändras löpande.
Om du inte hittar den kurs du letar efter i schemat kan du önska kurs under
kurser – Önskemål på kurs

Vi samarbetar med

Medlemsansökan

Fyll i samtliga uppgifter i formuläret nedan och tryck sedan på ”skicka” längst ned på sidan. Aktuell medlemsavgift betalas in på pg 881675-3

Varmt välkommen som medlem i Mälarö Brukshundklubb!

 

Namn *

Adress *

Postadress *

Telefonnummer *

Mobilnummer *

Personnummer *

E-post *

Medlemsform *

Vid familjemedlemsskap - ange den helbetalande familjemedlemmens namn och medlemsnummer

Vid delmedlemsskap- ange ditt medlemsnummer i rasklubb/lokalklubb

Meddelande