Flexibelt kursschema

Tänk på att kursschemat är flexibelt och ändras löpande.
Om du inte hittar den kurs du letar efter i schemat kan du önska kurs under
kurser – Önskemål på kurs

Vi samarbetar med

Styrelse

Ordförande
Gun-Britt Hansén
E-post: gb.hansen@hotmail.se
Telefon: 070-318 67 68
Vice Ordförande
Åsa Öberg
E-post:osa@fhf.seTelefon: 070-7696930
Sekreterare
Maud Krüger
E-post: sekreterare@malarobk.se

Telefon: 070-3657297

Kassör
Monica Åkerman
E-post: kassor@malarobk.se
Telefon: 070-678 01 72
Ledamöter
Ann-Katrin Grahn
E-post: ann-katrin-grahn@hotmail.com
Telefon: 070-899 83 34
Natali Öberg

E-post: lia.oberg@hotmail.com
Telefon: 073 717 4601

Therese Nielsen
E-post: Tnielsen@live.se
Suppleanter
Aase Tronstad
E-post: aase_tronstad@hotmail.com
Telefon: 070-422 03 05
Sofia Wigström
E-post: wigstroms@gmail.com
Elisabeth Andersson
E-post: elisabeth_98@hotmail.se
Telefon: 0730-454845